Milloin aurinkopaneeli on kuitannut valmistuksesta syntyvät päästöt?

Aurinko paistaa pilvien lomasta

 

Aurinkopaneelit tuottavat uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa. Mutta jos arvioidaan koko niiden elinkaari, hiilijalanjälkeen tulee laskea myös aurinkopaneelien valmistamisesta ja asentamisesta aiheutuvat päästöt. Kuinka paljon energiaa kuluu ja päästöjä syntyy aurinkopaneelien tuotantoon? Entä aurinkopaneelien tuottama jäte?


Aurinkopaneelit vaativat luonnonvaroja

Aurinkopaneelien valmistamiseen käytetään monia materiaaleja, joita täytyy louhia. Nykyisin yleisimpiä ovat piipohjaiset aurinkopaneelit. Yksi- tai monikiteinen pii on keskeisin aine, jota aurinkopaneelien valmistamiseen tarvitaan. Lisäksi tarvitaan muun muassa alumiinia, terästä, lasia ja silikonia. Etenkin alumiini on ympäristön kannalta kuormittava raaka-aine. Lisäksi raaka-aineita täytyy louhimisen lisäksi prosessoida, mihin kuluu energiaa, ja siitä voi syntyä muita paikallisia ja laajempia ympäristöhaittoja.

Aurinkopaneelien elinkaaripäästöjä arvioidessa valmistuksessa käytetyn sähkön alkuperällä on merkitystä. Aasiassa käytetään vielä runsaasti hiilivoimaa, kun taas Euroopassa siirrytään yhä enemmän uusiutuviin ja ydinvoimaan energianlähteenä. Sen vuoksi aasialaisilla paneeleilla on usein suurempi hiilijalanjälki. Aurinkopaneeleiden valmistaja voi itse vaikuttaa huomattavasti tähän, mutta kuluttajan voi olla vaikea tietää, kuinka kestävästi aurinkopaneelin osien valmistajat ne tuottavat.

Mukaan hiilijalanjälkeen voisi laskea aurinkopaneelien kuljetukseen menevät kulut ja syntyvät hiilidioksidipäästöt. Siksi on parasta ostaa mahdollisimman lähellä valmistetut paneelit ja palkata ammattitaitoinen sähköasentaja mahdollisimman läheltä.

 

Mikä on päästöjen ja energian takaisinmaksuaika?

Useamman tutkimuksen mukaan aurinkopaneelit tuottavat reilussa kahdessa vuodessa sen verran energiaa, kuin niiden valmistamiseen meni. Uudemmissa paneeleissa voi energiavelka kuittautua jo aikaisemmin, jos olosuhteet ovat hyvät. Energiaa, joka tuotetaan tämän ajan jälkeen, kutsutaan nettoenergiaksi.

Viimeistään parin vuoden jälkeen "energiavelka" on maksettu ja aurinkopaneeli tuottaa päästötöntä ja puhdasta energiaa loppuelämänsä. Koska aurinkopaneelien käyttöikä on ainakin kaksikymmentä, jopa yli kolmekymmentä vuotta, voi yhden aurinkopaneelin energialla tuottaa toistakymmentä aurinkopaneelia. Aurinkopaneeleita voisi teoriassa tuottaa lähes päästöttömästi.

Toisin sanoen, vaikka aurinkopaneelien valmistamiseen kuluu energiaa ja se synnyttää päästöjä, suurimman osan elinkaarestaan aurinkopaneelit ovat päästöttömiä.

Energian takaisinmaksuaikaa on vaikea laskea varmasti, sillä energiantuotanto vaihtelee olosuhteiden mukaan. Siksi eri energiantuotantomuotojen arvioidut takaisinmaksuajat vaihtelevat keskenään paljon. Tuulivoimalla arvioidaan takaisinmaksuajan olevan jopa alle vuoden ja korkeintaan kuusi vuotta. Ydinvoimaloiden takaisinmaksuaikaa on sitäkin vaikeampaa arvioida, mutta arviot vaihtelevat kuudesta 18:an vuoteen.


Entä aurinkopaneelien elinkaaren jälkeen?

Mitä aurinkopaneeleille tapahtuu, kun ne tulevat käyttöikänsä päähän? Koska useimmat nykyisistä aurinkopaneeleista ovat niin nuoria, vielä ei ole muotoutunut selvää kuvaa siitä, mitä käytöstä poistuville paneeleille tulisi laajassa mittakaavassa tehdä.

Monet aurinkopaneelien materiaaleista on kierrätettävissä, mutta kierrätyspisteitä niille ei vielä juuri ole. Jotkin yritykset, ja tulevaisuudessa toivottavasti useammatkin, ottavat vastaan asiakkaiden aurinkopaneeleita ja huolehtivat niiden asianmukaisesta kierrättämisestä, jotta mahdollisimman vähän niistä joutuisi hukkaan.

Aurinkopaneeleita tai niiden osia ei saa viedä kaatopaikalle, vaan ne tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromunkeräykseen.

 

Lue myös: Voiko aurinkopaneelien ylijäämäsähkön myydä sähköyhtiölle?